Pralka w łazience czy poza łazienką?

Problem z bezpieczeństwem

Z tym problemem muszę się zmierzyć za każdym razem kiedy planuje kolejny remont mieszkania. Niezależnie czy jest to mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, czy po prostu czas coś zmienić u siebie w łazience.

Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy łazienka jest naprawdę mała. Takie łazienki spotykam przede wszystkim w blokach z wielkiej płyty. Budownictwo z lat 70-tych nie rozpieszcza i łazienka o wymiarach 1,50×1,45m nie jest niczym wyjątkowym.

Zatem gdzie tą pralkę postawić?

Zadaję sobie wtedy pytanie:

Gdzie postawić pralkę? Koło prysznica, wanny, pod umywalką? Czy są jakieś przepisy budowlane?

Jakie zastosować środki ochrony, żeby wynajmowane mieszkanie było bezpieczne dla moich najemców?

Ochrona przed porażeniem prądem jest najważniejszym elementem, który biorę pod uwagę przy projektowaniu i remoncie łazienki. Staram się, aby w pobliżu kabiny prysznicowej czy wanny w ogóle nie lokalizować urządzeń zasilanych elektrycznie. Nawet jeśli sama kabina wydaje się wystarczająco zabezpieczać rozprzestrzenianie się wody podczas kąpieli.

Szczególnie nie umieszczam urządzeń zasilanych elektrycznie w obrębie otwartej wanny. Podczas kąpieli lub używania umywalki strugi wody mogą w niezamierzony sposób przedostać się poza strefę bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa określone są w odpowiednich przepisach technicznych, np. wg normy PN-HD 60364-7-701:2010 wynoszą odpowiednio:

StrefaZasięg strefy
Strefa 0Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica do wysokości 10 cm
Strefa 1Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica. Wysokość strefy – 225 cm (przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)
Strefa 2Obejmuje powierzchnię w odległości do 60 cm od strefy 1. Wysokość strefy – 225 cm (przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)

Strefa Zasięg strefy

Graficznie można to przedstawić następująco:

Jeżeli nie ma innego wyjścia

Czasami nie mam innego wyjścia i umieszczam pralkę przy samym prysznicu. Przepisy w takim wypadku stanowią, że przy lokalizowaniu pralki automatycznej w pobliżu prysznica, trzeba spełnić ściśle określone warunkami. Nie są one powszechnie znane, ponieważ nie zostały ujęte w warunkach technicznych zawierających obowiązujące wymagania dla wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Analizując zapisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zarówno w dziale III jak i w dziale IV nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie techniczno-sanitarne w przypadku wyposażenia go w urządzeń zasilane elektrycznie, takie jak np. pralka automatyczna. Problem tak naprawdę dotyczy kwestii bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka porażenia prądem wskutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z wodą.

Jeżeli w łazience

Zapisy działu IV dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych (§180 WT) nie dają nam bezpośrednio odpowiedzi, w jaki sposób lokalizować urządzenia elektryczne w pomieszczeniach techniczno-sanitarnych. Wczytując się jednak dokładnie w rozporządzenie, które ze względu na delegację ustawową jest obowiązującym aktem prawnym, w załączniku do rozporządzenia przypisano do §180 m.in. normę PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-01: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic. Dokument odnosi się do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zawierających stałą wannę lub prysznic i wyznacza otaczające je strefy bezpieczeństwa. O strefach bezpieczeństwa było Wyżej.

W przypadku montażu pralki automatycznej najbardziej bezpiecznym i rekomendowanym rozwiązaniem jest lokalizacja poza strefą 2, czyli w odległości minimum 60 cm od kabiny prysznica. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości ze względu na układ pomieszczenia lub jego ergonomię, w przypadku montażu pralki w obrębie powierzchni strefy 2 należy:

  • postawić ściankę działową o wysokości min. 225 cm

lub

  • zastosować pralkę posiadającą odpowiedni stopień ochrony wyposażenia elektrycznego, w tym przypadku min. IPX 4.

Klasa wodoszczelności w skali IPX znajduje się na każdej tabliczce znamionowej pralki.

W obu powyższych przypadkach należy dodatkowo spełnić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne. Należy również pamiętać o tym, że jakiekolwiek gniazdka wtyczkowe, zgodnie z normą, mogą być montowane wyłącznie poza zasięgiem strefy 2, czyli co najmniej 60 cm od krawędzi kabiny lub wanny oraz o ich odpowiedniej obudowie strugoszczelnej.

Podsumowanie

Przy remoncie łazienki należy zwrócić uwagę na lokalizację urządzeń elektrycznych w bezpośrednim otoczeniu prysznica czy wanny. Należy również przeanalizować rozmieszczenie gniazd oraz wyposażyć je w odpowiedni osprzęt. Aby umieścić pralkę automatyczną (suszarkę do prania) w pobliżu kabiny prysznicowej lub wanny należy nie tylko zastosować odpowiednie urządzenie ale również w odpowiedni sposób wykonać okablowanie i użyć odpowiedniego osprzętu. Zdecydowanie najbezpieczniej jest lokalizować urządzenia elektryczne poza strefą 2.

autor: Sławomir Detko